Privacy Statement

Datum: 24-03-2021

Privacyverklaring BBcommunity.nl, door Purpose Management Consultancy B.V. 


Datum: 28-1-2021


Purpose Management Consulting B.V., gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat 650, 3511 MJ in Utrecht, (hierna: “Purpose''; ''wij'') exploiteert onder de naam Bijzonder Beheer Community een online community, welke te vinden is via de URL www.bbcommunity.nl (hierna: “de Community”). De diensten die uit de exploitatie voornoemd voortvloeien dan wel hiermee samenvallen, bestaan uit de ontwikkeling, moderatie en het beheer van de Community (de "Diensten"). Purpose verwerkt persoonsgegevens in het kader van deze Diensten. 


Purpose vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houdt Purpose zich aan de vereisten die volgen uitde Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). 


Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe Purpose  bij het uitvoeren van de Diensten in overeenstemming met de AVG de gegevens verzamelt en gebruikt. Ook legt Purpose in deze Privacyverklaring uit welke persoonsgegevens zij verzametn en gebruikt, en met welk doel Purpose dat doet. Purposeraadt je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de Community en de Diensten. 


Vragen over de inhoud van deze Privacyverklaring kan je stellen via info@bbcommunity.nl. 


Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van de Community en de Diensten aanbiedt, deel je ook enkele gegevens met Purpose. Purpose zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor geeft.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer je gebruik maakt van de Diensten, dan kan Purpose de volgende gegevens verzamelen:

 • - Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 • - Contactinformatie: adres, e-mail;
 • - Naam organisatie (voor registratie bij online bijeenkomsten)
 • - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze community aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • - Andere informatie die je vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.

Gronden voor de verwerking

Purpose verwerkt jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • - Aanmelden voor de Community
 • - Communicatie tussen Community en leden van de Community;
 • - Registratie voor online bijeenkomsten
 • - Opmaken en versturen van facturen
 • - Spampreventie;
 • - Het versturen van wekelijkse community updates via e-mail, die je zelf kunt instellen;
 • - Analyse van statistieken en optimalisatie van de Diensten.
 • - Het sturen van de Purpose nieuwsbrief


Purpose verzamelt jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kan intrekken.


Purpose Nieuwsbrief

Bij gebruik van de Community voegen we toe aan de nieuwsbrief van Purpose. Indien je geen prijs stelt op deze informatie of op toezending van deze e-mailnieuwsbrief, kan je dit laten weten via info@purpose.nl. 

 

Bewaren van persoonsgegevens

Purpose bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaart Purpose persoonsgegevens van de websitebezoekers voor 12 maanden. Daarna schoont zij de gegevens van niet-actieve leden op. 


Je rechten

Je hebt recht op inzage van de informatie die Purpose verwerkt. Als je dat wilt, kan je direct contact met ons opnemen via info@bbcommunity.nl. Purpose zorgt ervoor dat ze je een kopie bezorgt van de gegevens die zij over je verwerkt. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Purpose reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. 


Je hebt ook de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. 


Delen met anderen

Purpose zal jouw gegevens niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met haar heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Purpose, sluit laatstgenoemde een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het platform The Huddle waar deze community opgebouwd is. Dit zijn uitsluitend organisaties die opereren (i) binnen de EER; of (ii) de Verenigde Staten van Amerika (op voorwaarde dat een dergelijke Amerikaanse partij voldoet aan het Privacy Shield); of (iii) in een door de Europese Commissie erkend land dat Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Delen van persoonsgegevens met derden

Purpose verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies

De Community gebruikt technische en functionele cookies. Purpose gebruikt ook analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Purpose gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan Purpose hiermee haar website optimaliseren. je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Analytics

Via de hiervoor genoemde analytische cookies maken van statistische analyses, zoals Google Analytics. Dit is anoniem en doet dus geen inbreuk op je privacy. De statistieken worden gebruikt om de Diensten van de community te optimaliseren. Zo kan Purpose zien hoe de Community gebruikt wordt en op basis daarvan de Community verbeteren. 

 

Beveiliging

Purpose zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Zij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • - Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden;
 • - Opslag van benodigde gegevens op een beveiligde server binnen de Europese Unie
 • - Anonimiseren van data;
 • - Verificatie van onbekende gebruikers 
 • - Posts en inhoud van posts van leden zijn niet zichtbaar voor niet-leden
 • - Encryptie van data;
 • - Overdrachten alleen over SSL;
 • - Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • - Controle van erkende autorisaties.


Als je ondanks bovenstaande maatregelen de indruk heb dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bbcommunity.nl. 

 

Persoonlijke gegevens en gevoelige informatie op de community

Op de Community is het strikt verboden om berichten met persoonsgegevens of gevoelige informatie te plaatsen die te herleiden zijn tot organisaties of individuele personen.

 

Privacy verantwoordelijkheid leden

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan Purpose helaas niet 100% voorkomen dat een lid gevoelige gegevens deelt die te herleiden zijn naar klanten of organisaties. Het is de eigen verantwoordelijkheid van leden om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een mogelijk datalek ligt bij degene die de AVG richtlijnen overschrijdt en dient de bijbehorende AVG procedures bij zijn of haar organisatie in gang te zetten.  Purpose verzoekt alle leden om de community managers te attenderen op een mogelijk datalek als die zich voordoet. In dat geval zal Purpose deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen en de betrokken personen op de hoogte stellen. 

 

Bijzonder Beheer Community · info@BBcommunity.nl · Purpose · · ·